Projectomschrijving

Doel

Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid is een bewonersinitiatief uit Apeldoorn-Zuid die het omzien naar elkaar vergroot. Het project ‘Eenzaamheid? Aanbellen!’ richt zich op het doorbeken van eenzaamheid bij buurtgenoten.

Plan van Aanpak

Buurt assistenten worden ingezet om eenzaamheid in de buurt op te sporen. Zij komen in contact met alle buurtgenoten door huis aan huis aan te bellen. De buurt assistenten nodigen de buurtgenoten uit om deel te nemen aan activiteiten rondom het buurthuis ‘Ons Honk’. Ouderen worden begeleid naar het buurthuis en gekoppeld aan andere buurtbewoners om samen bijvoorbeeld een kopje koffie te drinken.   Ook is er een samenwerking in gang gezet met huisartsen in Apeldoorn-Zuid om samen eenzaamheid te stoppen.  

Bevindingen

Tijdens het project ‘Eenzaamheid? Aanbellen!’ is er bij ongeveer 200 huizen aangebeld waarvan er 70 mensen zijn ondersteund in het doorbreken van eenzaamheid. Bewoners hebben de buurt assistent als positief ervaren en gaven aan minder leegte om zich heen te voelen. Ze voelen zich meer gezien en gehoord. Door het project is er meer contact tussen buurtgenoten en zijn de buurtactiviteiten drukker bezocht door de ouderen.

Door de verbeterde samenwerking met de huisartsen is de buurt assistent sneller en vaker in staat in contact te komen met ouderen die kampen met eenzaamheid.

Er is een handboek beschikbaar van het project Eenzaamheid? Aanbellen!. Wilt u het handboek lezen of heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met G. van Engelehoven via engelenhoven@buurtcooperatieapeldoornzuid.nl.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website