Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het netwerk richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk, tussen alle bewoners in de Hilversumse Meent met de focus op met, voor en door ouderen. We stimuleren en faciliteren een levensloopbestendige prettige leef- en woonomgeving. Onze doelgroep is thuiswonende ouderen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Huisartsenpraktijk J. van Dok, Huisartsenpraktijk de Meent, VVT-organisaties Inovum, Vivium, ouderen en bewoners, Sociaal wijkteam, St. Hilversumse Meent, Versa Welzijn, Gemeente Hilversum.

Doel en aanpak project

We werken aan de onderwerpen:

  1. ‘Buurten in de buurt: We benaderen 3 straat coaches (vrijwilligers) in 1 straat. Hun opdracht is om bewoners van één straat te verbinden en te ondersteunen.
  2. Advies over: de ideale indeling van het nieuwe buurthuis, een op te zetten woon/zorg/verpleegcomplex en een voorlichtingscampagne over: 'Hoe kan ik zo lang mogelijk op een prettige manier langer thuis wonen?'
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website