Projectomschrijving

Er zijn zorgen over de verborgen ondersteuningsbehoefte onder thuiswonende ouderen in Amsterdam, zeker nu de vergrijzing toeneemt, ouderen langer thuis moeten blijven en de kans op sociaal isolement toeneemt. Gelukkig is er een uitgebreid ondersteunings- en zorgaanbod beschikbaar, maar deze moet de bewoner zelf inschakelen. Dit is voor veel ouderen, met name met een klein netwerk, erg lastig te organiseren. Om deze groep bewoners echt te bereiken is er een andere benadering en maatwerk nodig.

De mobiele participatiecoach krijgt als taak om deze kwetsbare bewoners actief op te sporen en de ondersteuning, vanuit de behoefte van de cliënt, te organiseren. De coach stelt samen met de cliënt, en eventueel mantelzorger, een weekagenda op die cliënten een bevredigende en passende invulling van hun tijd biedt. Dit kan gaan om geïndiceerde activiteiten, maar juist ook om het informele zorg- en welzijnsaanbod. De coach begeleidt de cliënt bij eerste ontmoetingen en blijft beschikbaar waar nodig.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website