Projectomschrijving

Doel

Het project de Thuiscoach richt zich op thuiswonende ouderen in Amsterdam-Zuid die het lastig vinden om zelfstandig passende zorg en ondersteuning te vinden. De inzet van een thuiscoach begeleidt de ouderen in dit proces met als gevolg vermindering van eenzaamheid.

Plan van Aanpak

Er is een ruime aanbod van (in)formele zorg en welzijn welke niet altijd bekend is óf onvoldoende aansluit op de persoonlijke situatie van ouderen. De versplinterde zorg wordt vaak gezien als een drempel. De thuiscoach begeleidt de ouderen bij dit proces en dient als een schakel tussen de verschillende domeinen. Uitgangspunt bij de begeleiding is dat de vraag van de bewoner en de kwaliteit van leven, centraal staan en niet de beperking of de ziekte. In de looptijd van het project is er intensief onderzoek gedaan naar de werking van de thuiscoach. Met input van ouderen, zorgprofessionals, mantelzorgers en beleidsmakers is de rol van thuiscoach helder beschreven.

Bevindingen

Door vanuit de vraag van de bewoner begeleiding te bieden, zijn er veel duurzame matches ontstaan met vrijwilligers of dagbesteding. Ouderen en mantelzorgers geven aan dat zij zich gezien en gehoord voelen door de thuiscoach, en dat zij het prettig vinden dat er nu een contactpersoon bestaat die voor bijna alle vragen te benaderen is. Ook zorgprofessionals zijn blij met de komst van de thuiscoach. Als wandelende sociale kaart wordt de thuiscoach in Amsterdam-Zuid gevonden voor advies en voor het overnemen van complexe casussen.

Er is een handboek beschikbaar van het project Thuiscoach. Wilt u het handboek lezen of heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met A. Akkerman via aakkerman@cordaan.nl.  

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website