Projectomschrijving

Onze Huiskamers zijn ontmoetingsplaatsen voor kwetsbare ouderen met vitale ouderen als vrijwilliger. In sommige huiskamers zijn deelnemers duidelijk meer kwetsbaar en soms dementerend. Dit is kostenbesparend vanuit de WMO voor de gemeente.

Huiskamers zijn ook voedingsbodem voor andere sociale en verbindende dorpsinitiatieven. Een sociaal web in dorpen maakt korte lijnen in ondersteuning en hulpverlening mogelijk. Er is direct contact tussen medewerkers van de welzijnsorganisatie en huisartsenpraktijken.

Een sociaal netwerk is van groot belang. Huiskamers met veel vitale ouderen zorgen preventief voor een sociaal netwerk. Deelnemers worden met de jaren meer kwetsbaar met alle bijkomende problematiek. Het percentage ouderen stijgt eveneens. Doel van de verdere doorontwikkeling is om het project een blijvende en centrale rol te laten vervullen in de keten van ondersteuning en zorgverlening.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website