Projectomschrijving

Doel

Huiskamers zijn ontmoetingsplaatsen voor kwetsbare ouderen met vitale ouderen als vrijwilliger en voedingsbodemr. In sommige huiskamers zijn deelnemers duidelijk meer kwetsbaar en soms dementerend. Huiskamers zijn ook voedingsbodem voor andere sociale en verbindende dorpsinitiatieven. Een sociaal web in dorpen maakt korte lijnen in ondersteuning en hulpverlening mogelijk. Er is direct contact tussen medewerkers van de welzijnsorganisatie en huisartsenpraktijken. Een sociaal netwerk is van groot belang. Huiskamers met veel vitale ouderen zorgen preventief voor een sociaal netwerk. Deelnemers worden met de jaren meer kwetsbaar met alle bijkomende problematiek. Het percentage ouderen stijgt eveneens. Doel van de verdere doorontwikkeling is om het project een blijvende en centrale rol te laten vervullen in de keten van ondersteuning en zorgverlening.

Plan van Aanpak

Binnen het project zijn drie fasen te onderscheiden. Tijdens de voorbereidingsfase is de behoefte van de inwoners in kaart gebracht en de rollen en taken van de betrokken organisaties. Via de huisarts is er contact gelegd met de ouderen. Ook is er in deze fase gezocht naar een geschikte ruimte om de Huiskamer in te laten plaatsvinden. In de tweede fase van het project zijn de huiskameractiviteiten daadwerkelijk uitgevoerd onder begeleiding van vrijwilligers. De laatste fase is gericht op reflecteren. Succesfactoren en leerpunten zijn aangehaald voor de doorontwikkeling en borging van de interventie.

Bevindingen

De interventie van Huiskamers heeft een verdiepingsslag doorgemaakt met het schrijven van het handboek en de procesevaluatie. Succesfactoren kunnen herleiden worden tot stappen die in de beginfase van het project gezet zijn. Inzichten waar anderen, die een huiskamer willen starten, mogelijk baat bij hebben. Voorbeeld hiervan is het vanaf het begin betrekken van gemeente en zorgorganisaties en niet gewoon maar starten. Ook zijn er aandachts- en verbeterpunten geconstateerd binnen de eigen aanpak, zoals het steeds oog blijven houden  voor behoeften van aangesloten vrijwilligers die de basis vormen in de uitvoering van de interventie.

Er is een handboek beschikbaar van het project Doorontwikkeling Huiskamers Aa en Hunze. Wilt u het handboek lezen of heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met E. Rauwe via e.rauwe@impulsaaenhunze.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website