Projectomschrijving

De aanleiding van het netwerk is de complexiteit van de toegang tot en de coördinatie van zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen. Daardoor is vanuit het perspectief van de inwoner sprake van een voortdurende herhaling van zetten. Zorg en ondersteuning voor ouderen gaat vaak over systeemgrenzen (Zvw/Wlz/Wmo) heen. De weg naar passende, tijdige zorg en ondersteuning is hierdoor onvoldoende te realiseren. De betrokken partijen willen één route naar passende, toegankelijke ondersteuning en zorg, tijdig en op maat, ongeacht de financiering. Het beoogde doel van het netwerk is domeinoverstijgend samenwerken op basis van wat de cliënt nodig heeft, dat gericht is op de juiste zorg en ondersteuning voor het zo lang mogelijk zelfstandig, veilig en prettig thuis wonen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website