Projectomschrijving

Achtergrond netwerk

Het DementieNet-netwerk Delden is vorig jaar gestart en wil de zorg en het welzijn voor kwetsbare ouderen en mensen met dementie in Delden verbeteren.
Het netwerk bestaat uit de volgende partners: huisartsenpraktijken van den Helder, Deldense huisartsengroep en overige zorgverleners zoals apotheek, diëtist, ergotherapie, logopedie, fysiotherapie, casemanagers, wijkverpleging, thuisbegeleiding, clientondersteuners welzijn, WMO consulent en dagbesteding. De praktijkverpleegkundige van de Deldense huisartsengroep, de fysiotherapeute en casemanager dementie zijn de netwerktrekkers.

Aanpak en doelen project

Met de ondersteuning van DementieNet-onderzoekers is voor het netwerk een nulmeting uitgevoerd aan de hand van 12 kwaliteitsindicatoren. Op basis hiervan zijn de volgende verbeterpunten geselecteerd, te weten;

  • 'verbeteren van digitale communicatie'
  • 'structureel MDO’

Dit jaar zal er door middel van actieonderzoek aan deze twee onderwerpen worden gewerkt. Het doel is om een digitale tool te selecteren en door het gebruik hiervan de communicatie rondom ouderen met complexe problematiek te verbeteren. Het tweede doel is om ervoor te zorgen dat er i.p.v. ad hoc MDO’s, op een gestructureerde wijze MDO’s georganiseerd gaan worden, om daarmee de afstemming tussen de betrokken zorgverleners te verbeteren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website