Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het netwerk De Schrijversbuurt in Eindoven richt zich op het creëren van een hechtere samenwerking tussen zorg- en hulpverleners, om zorg en ondersteuning aan ouderen op elkaar af te stemmen en vorm te geven, met aandacht voor behoefte van ouderen. Inwoners met elkaar verbinden, nieuwe contacten stimuleren en eigen regie staan voorop. Kernwaarden zijn

verbinden, talenten, warmte, groeten en ontmoeten. Hiervoor is nog meer samenwerking nodig tussen de zorg- en hulpverleners in de wijk, vrijwilligers, ouderen en andere stakeholders. We willen naar een vraaggericht aanbod en hebben daarbij aandacht voor de behoeften van ouderen en hun wensen en verlangens. Daarbij willen we nog meer een inclusief netwerk vormen, met daarin alle bewoners, oud, jong, met hoge en lage sociale economische status en met een migratie achtergrond. Door middel van een omgevingsanalyse is in kaart gebracht hoe de wijk is opgebouwd. Daarnaast is er ook een SWOT analyse gemaakt, waaraan ouderen uiteraard hebben meegedacht. Hieruit blijkt onder andere dat er in de wijk een groot gebrek is aan concrete activiteiten voor ontmoeting voor (en met!) ouderen en dat er een ondoorzichtig oerwoud is aan

informatie aan wat er mogelijk is op het gebied aan zorg en ondersteuning.

Daarom willen we met de volgende 2 onderwerpen aan de slag:

1. Digitaal platform in de wijk

2. De Wijkhuiskamer van de Schrijversbuurt

 

Samen gaan we graag aan de slag om hier verder vorm aan te geven!

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website