Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het netwerk richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk, tussen alle bewoners in de wijk. Met de focus op met, voor en door ouderen. Het netwerk richt zich op een hechtere samenwerking tussen de leden, waaronder ouderen. Met aandacht voor wensen en behoeften van ouderen vanuit de gedachte van Positieve Gezondheid. Onze doelgroep is thuiswonende ouderen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Medisch Centrum Hoog Bergen, Archipel Zorggroep, Wij-Eindhoven, Fysiotherapie Gestel, Vrijwilligersorganisatie Stichting Ontmoet en Groet. De gemeente Eindhoven en het regionale zorgnetwerk Precies! denken met ons mee!

Doel en aanpak project

We werken aan de onderwerpen:

  1. Digitaal platform: Hiermee helpen we elkaar de weg te vinden en zijn we met elkaar verbonden.
  2. De Wijkhuiskamer: Samen komen we tot laagdrempelige ontmoeting en gezelligheid. We maken gebruik van de talenten en de participatie van de wijkbewoners.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website