Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Uitbreiden en verstevigen van lokale zorg- en welzijnspartijen om zodoende gestructureerd en toekomstbestendig de zorg rondom ouderen, woonachtig in Bergharen en omgeving te verbeteren.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Fysiotherapiepraktijk ‘De fysioo’, Huisartsenpraktijk Nillesen-Hermens, Buurtzorg, de Zonnebloem, de Katholieke Ouderenbond (KBO) en de dorpsondersteuners vanuit Meervoormekaar.

Doel en aanpak project

Een breder netwerk realiseren rondom ouderen, waarin alle deelnemende partijen een gezamenlijke doelstelling en visie ontwikkelen, waardoor de zorg rondom de oudere beter valt te organiseren. Om de huidige positie van het netwerk in kaart te brengen, is er een ‘verhelderingskamer’ ingezet. Drie organisaties (De fysioo, huisartsenpraktijk en Buurtzorg) beraden zich op hun gezamenlijke ambitie op het gebied van integrale zorg in Bergharen en omgeving.

Hierbij is ook vastgesteld wie de beoogde leden van het netwerk zijn. Vervolgens is weer een verhelderingskamer
ingezet met alle beoogde netwerkdeelnemers (drie extra organisaties: KBO, dorpsondersteuners, Zonnebloem).
Als methodiek om alle betrokken partners gevoel van eigenaarschap te geven is de partnerschapskaart ingezet en zijn diverse speerpunten omschreven. Deze kaart ondersteunt in het gesprek de afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot de samenwerking.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website