Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het verbeteren van de mondgezondheid van kwetsbare thuiswonende ouderen door samenwerking tussen huisartsenpraktijken, thuiszorgorganisaties en mondzorgpraktijken. Door tijdige ondersteuning bij dagelijkse mondverzorging en verwijzing naar de mondzorgpraktijk kan achteruitgang van de mondgezondheid worden voorkomen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Huisartsenpraktijk Bankras, MondVitaal, Participe Amstelland, gemeente Amstelveen. Daarnaast wordt samengewerkt met het geriatrisch netwerk Bankras.

Doel en aanpak project

In Amstelveen bestaat een klein netwerk van één huisartsenpraktijk, één mondzorgpraktijk en één thuiszorgteam. Doel is dit uit te breiden naar andere huisartsenpraktijken, meerdere teams van verschillende thuiszorgorganisaties, mondzorgpraktijken én met professionals uit de domeinen welzijn en ondersteuning. Zorgprofessionals zijn gevraagd een online vragenlijst in te vullen om de huidige samenwerking en aanknopingspunten voor uitbreiding in kaart te brengen. Er wordt een online meeting georganiseerd met als doel bewustwording en kennistoename. Voor ouderen wordt o.a. een (coronaproof) bijeenkomst georganiseerd om bij te dragen aan het bewustzijn van het belang van een gezonde mond bij het ouder worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website