Projectomschrijving

Dit project beoogt het netwerk van zorgprofessionals in Deil naar een hoger niveau te tillen, waardoor de zorg voor kwetsbare ouderen verbetert. De inzet van de beproefde aanpak van RadboudUMC/DementieNet vraagt een investering voor procesondersteuning die toewerkt naar het creëren van zelfstandige netwerken die werken volgens PDCA-cyclus.

Er worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor de netwerken, waar met behulp van interactieve werkvormen en informatie wordt gewerkt aan de te behalen mijlpalen. Binnen het netwerk wordt een visie geformuleerd met doelstelling en ambitie. Daarnaast worden de knelpunten en kansen uitgewerkt. Er wordt gewerkt aan de QuickScan en de omgevingsanalyse. Hierbij wordt ook draagvlak binnen de afzonderlijke partijen geïnventariseerd en wordt bekeken of alle belanghebbenden zijn aangesloten en hoe betrokkenheid van de cliënt/mantelzorger kan worden georganiseerd.
Verder wordt een structureel MDO ingericht en een verbeterplan opgesteld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website