Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Samen werken aan samenhangende zorg en ondersteuning voor kwetsbare thuiswonende ouderen, zodat zij zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis kunnen wonen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Verschillende zorgverleners, zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en welzijnsmedewerkers, vormen samen het netwerk Ouderenzorg in Deil.

Doel en aanpak project

Met behulp van subsidie van ZonMW zijn twee verbeterpunten geïmplementeerd; 1) een multidisciplinair overleg, waarin de zorg rondom individuele thuiswonende ouderen in Deil afgestemd en verbeterd wordt: Wat gaat goed? Wat kan er beter? Wat is er nodig? Wie doet wat?; 2) een casemanager voor elke kwetsbare, thuiswonende oudere. De casemanager is het aanspreekpunt voor de oudere, mantelzorger én zorgverleners, houdt overzicht en coördineert de juiste zorg op het juiste moment. Met behulp van verschillende kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden worden de verbeterpunten geëvalueerd. Tijdens netwerkbijeenkomsten reflecteren we: Wat vindt de oudere er zelf van? Wat gaat goed? Wat gaan we anders doen? Doelen en acties worden zo continu geëvalueerd en bijgesteld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website