Projectomschrijving

Het project Campus voor het Leven heeft als doel de zorg en ondersteuning van ouderen in Zuid integraal en laagdrempelig te organiseren. Dit middels netwerken die vanuit diverse disciplines samenwerken om ouderen met kwaliteit van leven prettig en gezond thuis te laten wonen. HIerbij wordt uitgegaan van de vraag en behoefte van ouderen in Zuid. In Zuid zijn er al diverse netwerken actief door en voor ouderen. Met Campus voor het Leven beogen wij een overall netwerk te realiseren waarin diverse thema's die in Zuid door de doelgroep zelf zijn aangegeven als zijnde belangrijk. De methodiek van positieve gezondheid heeft hierbij een belangrijke rol.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website