Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de wijk Brakkenstein in Nijmegen staat BUUR, een wijkplaats van, voor en door bewoners. BUUR is er om een kopje koffie te doen, een lekker hapje te eten, samen leuke dingen te doen en er voor elkaar te zijn als dat nodig is.

 

Om dat laatste te realiseren voert BUUR sinds 2018 een sociaal programma uit.

Sinds 2020 richt BUUR zich met haar sociale programma op de ouderen in de wijk en dan m.n. de groep kwetsbare ouderen omdat deze nog onvoldoende beeld is en meedoet in het wijkleven.

 

Met de subsidie van ZonMW is het BUUR gelukt vraag en aanbod samen te brengen in een wijknetwerk van zorg-en welzijnspartijen (formele zorg), buurtinitiatieven, bewoners, kleine stichtingen en verenigingen (informele partijen). In 2 bijeenkomsten hebben al deze partijen met elkaar afspraken gemaakt over hoe zij beter kunnen samenwerken opdat kwetsbare ouderen in Brakkenstein verleid worden om erop uit te gaan en onder de mensen te komen. In deze bijeenkomst is door alle partijen ook de wens uitgesproken om ipv 2 keer per jaar vier keer per jaar met het netwerk samen te komen. Het netwerk is ondertussen gegroeid van 20 naar 40 deelnemers.

 

 

De ZonMW-subsidie hebben we ook gebruikt om vóór, dóór en met (oudere) bewoners en zorg -en welzijnspartners een wandelbeleefroute in de wijk te ontwikkelen voor jong en oud. Bij de route hoort ook een beschrijving van de historie van de wijk Brakkenstein en de plekken waarlangs je loopt. In 2021 wordt deze route uitgebreid met twee nieuwe routes, een daarvan gericht op kunst in de wijk, de ander op natuurbeleving in de wijk. Tot nu toe blijkt dit initiatief een effectief middel te zijn om ook kwetsbare ouderen te bereiken.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met de subsidie van ZonMw hebben wij het netwerk rondom kwetsbare ouderen in de wijk Brakkenstein in Nijmegen vergroot en versterkt. We zijn gegroeid van 20 deelnemers naar 40 deelnemers. Dit zijn formele zorg en welzijnspartijen, bewoners(initiatieven), kleine stichtingen en verenigingen.

Samen met het netwerk hebben we een sociale kaart van de wijk Brakkenstein gemaakt. Deze wordt in het eerste kwartaal online gezet, op onze wijkwebsite. De kaart is vooral bedoeld voor professionals (formeel en informeel). In de wijkkrant (offline) staan alle activiteiten voor jong en oud vermeld.

Nu Buur in positie is gebracht om als spin in het wijkweb te gaan functioneren, is door het netwerk ook de vraag gesteld aan BUUR om vanaf 2021 4 x per jaar een wijknetwerklunch te organiseren. Er is behoefte aan vaker contact, themagerichte bijeenkomsten, snelle schakelmomenten en gezamenlijke aanpak op uitdagingen. Een vrijwilliger van BUUR gaat dat samen met de coördinator oppakken.

 

BUUR heeft de subsidie van ZonMW ook gebruikt om een wandelbeleefroute uit te zetten. Concreet ligt er nu een kaart met daarop de wandelbeleefroute en een bijpassend boekje met daarin een beschrijving van de historie van Brakkenstein en de plekken waarlangs de route loopt. In de toekomst wordt dit boekje nog aangevuld met een route voor kunst en een route voor natuurbeleving.

 

Middels een enquete hebben we de vraag/behoeften onder ouderen opgehaald en duidelijker in beeld nu. De beweegroute is al een eerste uitwerking van behoeften/wensen die zijn opgehaald.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sinds een aantal jaren werken bewoners en professionals uit de wijk Brakkenstein samen met docenten en studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen om de gezondheid en het welzijn van thuiswonende, kwetsbare ouderen uit de wijk te bevorderen. In dat netwerk speelt BUUR, een wijkplaats van, voor en door bewoners van Brakkenstein, een belangrijke verbindende rol. Zij faciliteert een steeds betere afstemming tussen formele en informele aanbieders van activiteiten voor ouderen in de wijk. We zien dat daardoor een steeds grotere groep ouderen bereikt wordt en mee kan doen in het wijkleven, maar omdat we met deze activiteiten nog niet de meest kwetsbare ouderen uit de wijk bereiken, willen we een nog betere samenwerking realiseren met formele en informele partijen die één op één contact hebben met deze doelgroep. Zo'n betere samenwerking komt niet zomaar tot stand. Daar moeten we wel wat voor doen en daar hebben we ook hulp bij nodig. Het project Brakkenstein beweegt en ontmoet is geschreven in samenspraak met alle netwerkpartners en toekenning van onderhavige subsidie-aanvraag is nodig om ons doel te halen: het toeleiden van kwetsbare ouderen in de wijk naar voor hen waardevolle activiteiten en contacten in de wijk.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website