Projectomschrijving

Het netwerk richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk, tussen alle bewoners in Maarssen-Dorp, waaronder ouderen, en het stimuleren en faciliteren van een prettige leef- en woonomgeving. Positieve Gezondheid is een uitgangspunt. Hiervoor wordt samengewerkt tussen de zorg- en hulpverleners in de wijk, vrijwilligers en buurthuis en andere stakeholders, zoals de gemeente en natuurlijk de oudere zelf.

Onze doelgroep is ouderen, van thuiswonend en ‘nog actief’, tot thuiswonend en ‘tot veel minder in staat’, tot de overgang naar het verpleeghuis.

2 onderwerpen zijn in fase 2 tot stand gekomen te weten ‘Ontmoeten via de Kennisdelers’ en het ‘Geriatrisch spreekuur’. In fase 3 werken we aan de verduurzaming (borging) van het samenhangend aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn. Dit komt bij beide onderwerpen tot uiting. Daarnaast gaan wij stappen zetten om het netwerk verder te formaliseren en te professionaliseren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website