Projectomschrijving

Het netwerk richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk, tussen alle bewoners in de Hilversumse Meent, waaronder ouderen, en het stimuleren en faciliteren van een prettige leef- en woonomgeving. Positieve Gezondheid is een uitgangspunt. Hiervoor wordt samengewerkt tussen de zorg- en hulpverleners in de wijk, vrijwilligers en buurthuis en andere stakeholders, zoals de gemeente en natuurlijk de oudere zelf.

Onze missie is: ‘Versterk de eigen kracht en bundel de ‘samenkracht’. Onze doelgroep is ouderen en hun naasten en mantelzorgers.

In fase 2 zijn 2 onderwerpen tot stand gekomen te weten ‘Buurten in de Meent’ en ‘Voorlichtingsbijeenkomsten Zelfstandig wonen’. In fase 3 werken we aan de verduurzaming (borging) van het samenhangend aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn. Dit komt bij beide onderwerpen tot uiting. Daarnaast gaan wij stappen zetten om het netwerk verder te formaliseren en te professionaliseren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website