Projectomschrijving

Doelen project en netwerk

Binnen dit project richt het Netwerk Berg en Dal zich op het versterken van de structuur van de netwerksamenwerking en borging van de in de deelprojecten ontwikkelde protocollen/werkafspraken. Het uiteindelijke doel is de blijvende verbetering van de zorg en welzijn van de kwetsbare ouderen/mensen met dementie en hun mantelzorgers in Berg en Dal.

We doen dit door:

  1. Verantwoordelijkheden en taken van de stuurgroep en het totale netwerk daaromheen te onderzoeken, te beschrijven en vast te leggen.
  2. Te werken aan een Dementievriendelijk Berg en Dal. Door informatievoorziening over Dementievriendelijkheid te verbeteren. Inbedding van Dementievriendelijkheid in gemeentelijk beleid. Verder willen we de vroegsignalering van dementie beter afstemmen en willen we actief werken aan acceptatie en begrip van mensen met dementie.
  3. De protocollen die ontwikkeld zijn op het gebied van probleemgedrag bij mensen met dementie te implementeren en in te bedden in de verzorgingshuizen en kleinschalige woonvormen in Berg en Dal.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website