Projectomschrijving

Doel

“Blijf je nog even?”, dat horen (thuis)zorgmedewerkers vaak. Veel zelfstandig wonende ouderen (75+), die afhankelijk zijn van zorg, voelen zich eenzaam. Ze hebben minder mensen om zich heen, gaan minder de deur uit en kunnen (levens)vragen moeilijk kwijt. Eenzame ouderen ontlenen zin aan één-op-één gesprekken over levensvragen. In Den Haag bezoekt een gespreksmaatje, voor minstens een jaar, om de week een oudere voor een goed gesprek. Thuis, tijdens een wandeling of op een buurtterras. In 2020 is het project uitgebreid naar meer Haagse stadsdelen, om zo nog meer ouderen en vrijwilligers te verbinden.

Plan van Aanpak

Gedurende het project zijn vrijwilligers en ouderen geworven en aan elkaar gekoppeld. Nieuwe vrijwilligers kregen een training aangeboden. Na afloop van elk traject vond er evaluatiegesprek plaats met alle betrokkenen.

Bevindingen

De koppeling van ouderen met een gespreksmaatje levert kostbare, vriendschappelijke contacten op, die door de ouderen zozeer gewaardeerd worden, dat het rapportcijfer dat zij aan hun leven geven er een halve tot een hele punt door stijgt. Vaak blijven de contacten bestaan, ook als de minimale termijn van het project voorbij is. De corona-periode heeft ons geleerd dat digitale contacten voor deze groep ouderen te ingewikkeld zijn. Het is dan ook aan te raden om te zoeken naar vormen van direct contact via een bezoekje buiten of een telefoontje. In het project werken ouderenwerk en geestelijke verzorging samen in de organisatie. Dat geeft meerwaarde aan het project, doordat beide werkers een eigen blik hebben en andere kennis en vaardigheden inbrengen.

Er is een handboek beschikbaar van het project Blijf je nog even? Wilt u het handboek lezen of heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met A. del Monte Lyon via adelmontelyon@stekdenhaag.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website