Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gedurende 2 jaren heeft de gemeente Heumen een onderzoek naar eenzaamheid laten uitvoeren door de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Uitkomsten zijn samengevoegd in het document “Samen tegen eenzaamheid in de gemeente Heumen”(2019). Uit het onderzoek blijkt dat er onder senioren een grote behoefte is om elkaar te ontmoeten. Anderhalf jaar geleden is door een van de senioren daarom het initiatief Buurtkoffie opgericht. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen de deelnemers zelf met het idee dat ze ook graag samen wilden bewegen. “Bewegen als Chinezen”.

Bewegen (en zeker buiten) is een goed middel om te werken aan de eenzaamheid, er wordt makkelijker een gesprek aan gegaan en ideeën uitgewisseld om de dag in te vullen. Zo wordt één en één bij elkaar gevoegd om (het gevoel) eenzaamheid op een natuurlijke manier naar de achtergrond te schuiven en te genieten van de natuur, de beweging en van elkaar.

 

Onderzoek wijst uit dat mobiliteit en gezondheid een belangrijke factoren zijn bij het voorkomen van eenzaamheid. Bij 75-plussers zien we dat de mobiliteit afneemt. In het artikel “Exercise for preventing falls in older people living in the community, 2019” wordt d.m.v. onderzoek aangetoond dat spierversterkende oefeningen een positieve invloed hebben op het aantal malen dat senioren boven de 75 vallen. Door het valrisico te verminderen: blijven ouderen fysiek sterker, vermindert hun kans op sociale isolatie, blijven ze sociaal actiever én mobieler (valpreventie, 2019). Onze bewegingsvorm “Bewegen als Chinezen” zorgt voor voldoende spierversterking en balans, maar vooral zorgt het voor verruiming van de geest en komt het gelukstofje vrij waarvan je blij wordt.

 

Er komen steeds meer goede voorbeelden van hoe sport een rol kan spelen bij het tegengaan van eenzaamheid. De Vrije Universiteit Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen sporten en eenzaamheid. Gebleken is dat oudere mensen die sporten minder eenzaam zijn.

 

Doelgroep

 

De interventie richt zich op de senioren 75+ die aangeven dat ze zich eenzaam voelen en de minder actieve en niet actieve senioren, in preventie van eenzaamheid.

 

Samenwerking

Binnenkort gaat een beweegcoach van start in de gemeente Heumen. De bedoeling is dat deze beweegcoach, samen met de docenten van de Old Socks (de seniorensportvereniging van Heumen), de senioren in de gemeente Heumen gaat leren bewegen als chinezen.

Samenwerking verder met professionele Dorpsverbinders, Malderburch welzijn ouderen, de KBO en gezondheidscentrum Samen Gezond.

 

Diversiteit

De activiteit is gericht op senioren 75+ in de verschillende wijken en dorpen in de gemeente Heumen. Wanneer de partner, of mantelzorger van de 75-jarige de leeftijd nog niet bereikt heeft zijn ze toch welkom, immers samen ergens naar toegaan en beleven is makkelijker en verlaagt de drempel. Deelnemers worden gestimuleerd om iemand mee te nemen.

 

Doelstelling

Senioren 75+ bewegen meer met recreatieve beweegactiviteiten, waardoor het plezier in bewegen toeneemt en op een natuurlijke manier door bewegen en ontmoeten aan de eenzaamheid gewerkt wordt.

Het project is geslaagd als 60 % van de deelnemers de 20 lessen hebben gevolgd, de deelnemers in een evaluatie via de borgschaal aangeven dat hun eenzaamheid gedaald of sociaal contact is gegroeid, als de groepen succesvol zijn ondergebracht bij de Old Socks, er een draaiboek is gemaakt waarin alle stappen zorgvuldig beschreven zijn.

 

Toepassing van ICT en e-Health

Bij slecht weer zal er via een beeldscherm binnen beweegles gegeven worden.

De Old Socks zal zijn ledenadministratie beschikbaar stellen (e-captain) om alle gegevens op te slaan, zodat deze ook AVG proef beschermd zijn.

 

Plan van aanpak

We sluiten aan op wat er al is en kopiëren wat goed gaat. Dit betekent dat we de koffie momenten inrichten met gastheer/vrouw zoals bij de buurtkoffie het geval is.

De werkgroep levert suggesties hoe de doelgroep te benaderen. Deelnemers in de werkgroep worden gestimuleerd zelf ook een keer als vrijwilliger aanwezig te zijn.

 

Bereiken van doelgroep en PR.

Alle in de werkgroep betrokken organisaties zullen gebruikmaken van hun resources om de activiteit te promoten en gericht potentiele deelnemers te benaderen. Door de werkgroep zal nog een uitgebreid PR programma worden uitgewerkt.

 

Scholing van docenten

De docenten worden geschoold en op deze specifieke taak voorbereid, het is niet alleen lesgeven maar het accent ligt ook op het sociale contact en de verbinding onderling. De beweegcoach verzorgt de scholing. Docenten zijn ook aanwezig tijdens koffiemoment.

 

Uitvoering

Er worden 10 gratis lessen met koffiemoment gegeven, met een vervolgsessie van 10 lessen waarvoor 30 euro wordt berekend. Daarna kunnen de mensen die dat willen blijven deelnemen aan de beweegactiviteit en lid worden van de OldSocks. Zie Projectplan.

 

Werkboek

Alle ondernomen stappen zullen zorgvuldig in een werkboek worden beschreven.

 

Evaluatie

Alle stappen van de evaluatie onder deelnemers en de procesevaluatie worden in een handboek opgenomen.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website