Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het doel van het netwerk is betere zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen in Wijchen. Hierbij wordt gewerkt volgens één gedeelde visie op kwetsbare ouderen, namelijk goed afgestemde en persoonsgerichte ouderenzorg, waardoor kwetsbare ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Binnen ons netwerk in Wijchen zijn aangesloten:

  • Huisartsenpraktijk Beurskens
  • Huisartsenpraktijk Zorgpunt Wijchen
  • Huisartsenpraktijk De Heelhoek
  • ZZG-zorggroep, team Wijchen
  • Buurtzorg Nederland, team Wijchen
  • Netwerk 100 (Zorgtrajectbegeleider)
  • Sociaal wijkteam Wijchen / Welzijnsorganisatie

Doel en aanpak project

Het netwerk gaat aan 2 verbeterplannen werken. Het eerste verbeterplan heeft als doel eenzame oudere beter te signaleren en een aanpak te ontwikkelen voor begeleiding. Het tweede verbeterplan heeft als doel de communicatie tussen professionals die betrokken zijn bij kwetsbare ouderen verder te verbeteren, zodat nog meer kennis wordt verkregen over de gebruiksmogelijkheden van de digitale tool, waardoor dit door het netwerk optimaal benut kan worden. Ook willen we nagaan of mantelzorgers mee kunnen doen aan het gebruik van de digitale tool.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website