Projectomschrijving

Het wijknetwerk Beter Thuis Loosduinen richt zich op het creëren van een situatie waarin kwetsbare inwoners en patiënten van Loosduinen ‘Beter thuis’ kunnen functioneren. In toenemende mate worden patiënten in hun thuissituatie, of in hun wijk, (na)behandeld, gerevalideerd of verpleegd en verzorgd. Al deze patiënten zijn (al) kwetsbaar. Terugdringen van hun kwetsbaarheid, of het voorkomen van de groei van deze kwetsbaarheid, vraagt om goede samenwerking tussen alle professionals  en wijkbewoners die zich gevraagd of ongevraagd bezighouden met zijn of haar kwetsbare positie. Het netwerk richt zich, door vergroten en verbeteren van de samenwerking, op het besparen van tijd voor veel van de betrokkenen. Goede samenwerking resulteert in een grotere effectiviteit en daarmee meer efficiënte zorg- en dienstverlening.
In fase II heeft het netwerk resultaten behaald op het gebied van samenwerking met betrokken wijkbewoners. Onder het motto van “Help ons helpen” zijn we een samenwerking aangegaan met actieve wijkbewoners.
Daarnaast hebben we in fase II een ontwikkelslag gemaakt op het gebied van digitale communicatie in de samenwerking. Hiervoor hebben we een eigen BTL app ontwikkeld. De doelstelling voor fase III is verdere verduurzaming van het netwerk. Hoe kunnen we zorgen dat de onderdelen die we in gang hebben gezet in fase III verder geborgd worden. Hoe kunnen we de continuïteit van het netwerk garanderen?

Daarnaast willen we concreet aan de slag met de implementatie en verdere ontwikkeling van de app die wij specifiek voor Loosduinen ontwikkeld hebben. Op het gebied van participatie onderzoeken we de mogelijkheid om de samenwerking met het wijkberaad verder te ontwikkelen en hoe we samen met de bewoners de zorgpaden opnieuw kunnen vormgeven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website