Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zoetermeer beschikt over een groot aantal activiteiten voor ouderen. Diverse organisaties, en sportverenigingen hebben senioren hoog in de aandacht. Er is tussen deze organisaties ook veel samenwerking om eenzaamheid op te sporen en tegen te gaan. Toch is er ondanks alle inspanningen nog steeds een grote groep ouderen die niet of onvoldoende zichtbaar is. Zij zijn mogelijk minder goed in staat om eigenstandig ontmoeting vorm te geven en de weg naar ondersteuning hierin te vinden. Palet Welzijn wil op een laagdrempelige manier in contact komen met senioren in hun eigen buurt die de weg naar informatie en toeleiding naar een zinvolle daginvulling en sociale contacten niet weten te vinden. Daarmee krijgen we ook meer inzicht in trends en ontwikkelingen per wijk. Zijn behoeftes gelijk of zijn er verschillen? Wat is de vraag van de kwetsbare ouderen in deze buurt maar ook wat kan de vitale oudere bieden in zijn buurt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verbinden van de vitale oudere met de kwetsbare oudere in de eigen buurt en zo de ‘samenredzaamheid’ te bevorderen. Door dicht bij de bron te komen, kan toeleiding naar bestaande activiteiten en initiatieven plaatsvinden, maar kunnen er nieuwe producten ontwikkeld worden door Palet Welzijn en haar netwerkpartners die passen bij de vraag.

 

Met behulp van een bakfiets met alle attributen voor een terras en informatiemateriaal gaat een sociaal makelaar die beschikt over uitnodigende en verbindende gespreksvaardigheden senioren in hun eigen buurt opzoeken. Tijdens wekelijkse bijeenkomsten voor de duur van 5 weken nodigt hij/zij senioren in de buurt uit om met elkaar in gesprek te gaan en hen te verbinden; met elkaar, maar ook aan netwerkpartners in de buurt. Wanneer er in deze periode vragen komen, kunnen er direct partners betrokken worden om deel te nemen aan de volgende ontmoetingsbijeenkomst. De terrassen kunnen zowel buiten als binnen worden opgezet, te denken valt aan het veldje in de buurt of zelfs de entreehal van de flat. Zo kunnen zelfs mensen die alleen maar de post komen halen, actief benaderd worden om deel te nemen. In 5 weken tijd is het de bedoeling om elkaar te vinden, kennis te halen en te delen en uitdagen tot eigen initiatieven in de buurt die eenzaamheid verminderen. Studenten Social work worden extra ingezet ter ondersteuning van deze bijeenkomsten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website