Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het doel van het wijksamenwerkingsverband is het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Voor de ouderen in de wijk betekent dit: zo lang mogelijk gezond thuis.
Als onderdeel van de aanpak gaat het netwerk aan de hand van het regenboog model identificeren waar nog meer uitdagingen liggen en brengt men hierin prioritering aan.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

WSV Aalsmeer, Huisarts, geriatrisch fysiotherapeut, thuiszorg, ergotherapie, apotheek, POH-S, gemeente, team sportservice, Participe.

Doel en aanpak project

In juni 2014 is het gezondheidscentrum Driekolommen officieel geopend. In het gezondheidscentrum werkten huisartsen en verschillende zorgverleners uit de eerste lijn samen. Het samengaan in het gezondheidscentrum bood de gelegenheid om de samenwerking tussen de eerstelijns zorgverleners binnen de gemeente Aalsmeer en andere organisaties die betrokken zijn bij de zorg, o.a. de gemeente, verder te verbeteren. Daarom is er een organisatie opgericht met de naam Stichting GEZ Aalsmeer, tegenwoordig wijksamenwerkingsverband Aalsmeer. Huisartsen, apotheker en fysiotherapeut vertegenwoordigen het WSV en werken nauw samen met specialist ouderengeneeskunde, thuiszorg, sociaal team, WMO consultent en wijkcoach.
Het samenwerkingsverband is gericht op alle inwoners van Aalsmeer, maar voor deze aanvraag richten wij ons op de ruim 3.000 ouderen van 70+ en ouder. Doel van het WSV is dat zij de kwaliteit van zorg verbetert, de service en doelmatigheid verhoogt en burgers ondersteunt in behoud van gezondheid. Hierbij wordt uitgegaan van de definitie van Positieve Gezondheid: het vermogen om zich aan te passen en de eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Door wijkgericht de onderlinge samenhang van de zorgaanbieders te bevorderen, de zelfredzaamheid van de patiënten te faciliteren en de afstemming van zorg en welzijn te faciliteren, verwachten wij dat die doelstellingen gerealiseerd worden.
De uitdagingen liggen met name op het gebied van het goed organiseren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website