Projectomschrijving

Doel

‘Alleen is maar alleen 2.0’ richt zich op eenzame 75-plussers in Capelle aan den IJssel. Het is een maatjesproject met speciale groepsbijeenkomsten. Bewustwording, signaleren van eenzaamheid in de eigen straat of buurt, het stimuleren van contact en dit waar nodig ook faciliteren om eenzaamheid te voorkomen, te verzachten of te doorbreken is het doel van dit project.

Plan van Aanpak

Professionals en vrijwilligers van Welzijn Capelle voeren individuele gesprekken met 75-plussers met gebruik van het instrument Mijn Positieve Gezondheid (MPG). Het doel hiervan is te achterhalen wat er leeft en speelt achter de voordeur. De vrijwilliger inventariseert samen met de cliënt welke hulpvragen, wensen en behoeftes de cliënt heeft. Vervolgens worden de deelnemers gestimuleerd om mee te doen met buurtactiviteiten met als doel het vergroten van het sociaal netwerk. De maandelijkse groepsbijeenkomsten focussen op ontmoeting en delen van informatie. Ook werken de deelnemers aan leeropdrachten om hun veranderwens in kaart te brengen.

Bevindingen

Het project heeft ervoor gezorgd dat er meer aandacht is gekomen voor kwetsbare ouderen achter de voordeur en dat deze ouderen door o.a. signalering van huisartsen bij Welzijn Capelle zijn gemeld. Ook door het initiëren en het organiseren van ontmoetingsactiviteiten zijn de deelnemers op een natuurlijke wijze aan elkaar verbonden en zijn er duurzame vriendschappen ontstaan.

Er is een handboek beschikbaar van het project Alleen is maar alleen 2.0. Wilt u het handboek lezen of heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met N. Metz via N.Metz@welzijncapelle.nu.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website