Projectomschrijving

Binnen de Academische Werkplaats Autisme (AWA) werken experts vanuit diverse perspectieven (beleid, onderzoek, onderwijs, praktijk, ervaringsdeskundigheid) samen aan het ontwikkelen van kennisproducten die op termijn de inclusie in de samenleving van mensen met autisme en hun naasten bevorderen.

Gelijkwaardige samenwerking en gedeelde besluitvorming

De producten voorzien in behoeften in verschillende levensfases in verschillende levensdomeinen (thuis, school, werk, vrije tijd, zorg etc.). Gelijkwaardige samenwerking en gedeelde besluitvorming zijn hierbij cruciaal: de inhoudelijke thema's waar de producten zich op richten zullen gezamenlijk tot stand komen. We inventariseren en prioriteren eerst alle kennisbehoeften om zo tot een breed gedragen kennisagenda te komen.

Kenniscirculatie op thema

3 thema's worden uitgewerkt tot projectplannen die in diverse samenwerkingsvormen uitgevoerd worden, waarbij daadwerkelijke ontmoetingen 2 keer per jaar vitaal zijn voor het onderhouden van samenwerkingsrelaties waarbinnen kenniscirculatie duurzaam zal blijven plaatsvinden.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website