Projectomschrijving

Ruim de helft van de 75-plussers kampt met eenzaamheid. Tegelijkertijd krijgen ook bijna alle thuiswonende ouderen vroeg of laat te maken met medewerkers uit de thuiszorg. Omgekeerd is het dus aannemelijk dat álle thuiszorgmedewerkers te maken krijgen met oudere cliënten die eenzaam zijn. Toch maakt het onderwerp eenzaamheid landelijk nog geen expliciet deel uit van het curriculum van Mbo-opleidingen Verzorgende, Verpleegkunde en Maatschappelijke Zorg.

In het voorliggende project ‘Aanpak eenzaamheid senioren begint bij beroepsonderwijs’ wordt daarom een onderwijsmodule ontwikkeld voor Mbo-studenten die opgeleid worden voor werken in de thuissituatie. De studenten leren eenzaamheid bij toekomstige cliënten te herkennen, bespreekbaar te maken en er adequaat op te reageren. Ze passen in dit kader de geleerde theorie toe tijdens hun stage bij ouderen. Tevens wordt de opzet van een handboek of training voor professionals opgeleverd.

Er is een handboek beschikbaar van het project Aanpak eenzaamheid senioren begint bij beroepsonderwijs. Voor meer informatie of vragen kun u contact opnemen met de heer Bakker via rbakker@consortiumbo.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website