Projectomschrijving

Mensen met een eetbuistoornis hebben regelmatig hevige, onbedwingbare eetbuien. Dit leidt vaak tot allerlei problemen zoals overgewicht, depressie en middelengebruik. De eerste eetbuien kunnen zich al openbaren in de adolescentie. Vroeg ingrijpen is dus noodzakelijk, maar er is eigenlijk nauwelijks iets bekend over de oorzaken en behandeling van eetbuistoornissen bij jongeren. Uit dagboek onderzoek bij volwassenen, waarbij meerdere malen per dag bezigheden en emoties in kaart worden gebracht, bleek dat somberheid, woede, angst en stress vaak vooraf gaan aan eetbuien.

Doel

In dit project onderzoeken we of deze negatieve emoties ook bij jongeren eetbuien uitlokken.

Werkwijze

Hiervoor gaan we een dagboek app ontwikkelen en testen. We zullen ook onderzoeken of deze app een bruikbaar middel is bij de behandeling van jongeren met eetbuien. Tevens bekijken we in een groot bevolkingsonderzoek naar het beloop van symptomen en welke jongeren meer risico lopen dan anderen om eetbuien te krijgen.

TEDx Talk: Kids, Food & Guilt

In een TEDx Talk vertelt Pauline Jansen over eetgewoonten van kinderen en de rol van ouders daarin. De TEDx Talk 'Kids, Food & Guilt' is gepubliceerd op 18 december 2017.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website