Projectomschrijving

Virtual Reality

Verslaving aan alcohol of drugs komt veel voor. Gelukkig worden veel patiënten goed geholpen met therapie of medicijnen. Echter, voor sommigen is een praktischere aanpak met ervaren en oefenen beter. Met Virtual Reality  (VR ) kan dit op een realistische en veilige manier. Maar het is nog niet duidelijk hoe VR  bij verslaving het beste worden ingezet:

  • In welke fase van de therapie?
  • En werkt VR  hetzelfde voor alle patiënten?

Doel

Het doel van dit project is om te bepalen hoe VR  in verslavingszorg het meest effectief kan worden ingezet.

Werkwijze

In dit project wordt gefocust op patiënten die onvoldoende profiteren van gebruikelijke verslavingsbehandelingen. Het project richt zich op mensen met verslaving en beperkte cognitieve (verstandelijke) en adaptieve (praktische) vaardigheden. Samen met hen wordt een bestaand VR -programma onderzocht. Dit programma is gericht op het zoeken naar persoonlijke verslavingsrisicofactoren (‘triggers’ ), en oplossingen (‘helpers’ ). In een serie studies wordt de VR in verschillende behandelfases, instellingen en doelgroepen onderzocht.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website