Projectomschrijving

Psychologen zijn met elkaar in debat over de meest efficiënte behandelvorm voor jongeren die als gevolg van kindermishandeling een posttraumatisch stressstoornis (PTSS) ontwikkelen. Ondanks dat vakgenoten het met elkaar eens zijn dat jongeren geholpen moeten worden bij het verwerken van de traumatische herinneringen, zijn er verschillende opvattingen over de manier waarop dit moet gebeuren.

Doel

De noodzaak en meerwaarde onderzoeken van een training in regulatievaardigheden voorafgaand aan traumagerichte behandeling van adolescenten met complexe PTSS. 

Aanpak

Een RCT met twee condities, namelijk: 1) twaalf sessies vaardigheidstraining, plus twaalf sessies EMDR en 2) twaalf sessies EMDR zonder voorafgaand een training in regulatievaardigheden.

Resultaten

Van juni 2017 tot september 2018 is een training in regulatievaardigheden ontwikkeld en in een pilot onderzocht. Vervolgens is er een RCT gestart. De inclusie loopt sinds september 2018. In 2019 – 2022 is het voornaamste doel om een antwoord te geven op de hoofdvraag van het onderzoek: wat is de noodzaak en meerwaarde van een regulatievaardigheden training in het effectief kunnen behandelen van PTSS bij adolescenten (12 – 18 jaar) met PTSS als gevolg van meervoudige en interpersoonlijke traumatisering.

Uitgelicht

Toekomstige richtlijn biedt handvatten voor signaleren en aanpakken trauma

In de jeugdhulp en jeugdbescherming valt het woord ‘trauma’ soms snel, maar wat wordt er nu precies mee bedoeld? De toekomstige richtlijn over trauma geeft aanbevelingen voor het signaleren van traumagerelateerde klachten en het toeleiden naar passende zorg. Samen met cliënten, professionals en deskundigen buigen de ontwikkelaars zich de komende 2 jaar over de inhoud. De richtlijn wordt in het voorjaar van 2021 verwacht.

In wording: Jeugdhulp-richtlijn Trauma (2021)

Herstellen na online seksueel geweld

Rik Knipschild werkt samen met Iva Bicanic, en met subsidie van Fonds Slachtofferhulp, aan een nieuwe interventie gericht op het herstellen na online seksueel geweld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website