Projectomschrijving

Een psychose is een stoornis in het contact met de realiteit, bestaande uit hallucinaties, wanen en verwarde spraak en gedrag. De eerste keuze behandeling voor een psychose bestaat uit medicatie, zogenaamde antipsychotica.

Onvoldoende herstel bij cliënten met een eerste psychose

Tot 40% van de cliënten met een eerste psychose herstelt onvoldoende op het eerst voorgeschreven antipsychoticum. Onvoldoende herstel is echter onvoorspelbaar. Cliënten worden hierdoor soms jaren behandeld met antipsychotica die onvoldoende werkzaam zijn. Dit leidt onder andere tot onnodige bijwerkingen, een slechtere kans op herstel, langdurige opnames en suïcidaliteit. Een voorspeller voor behandelrespons kan de start van effectieve behandeling voor een eerste psychose met jaren versnellen.

Doel onderzoek

In dit onderzoek wordt een voorspeller ontwikkeld die voor individuele cliënten aangeeft of zij door behandeling met antipsychotica zullen herstellen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van machine learning, een vorm van kunstmatige intelligentie, en hersenactiviteit gemeten met ‘electroencefalografie’. Met deze voorspeller kan veel sneller worden gestart met effectieve behandeling, bijvoorbeeld met clozapine.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website