Projectomschrijving

Forensische Ambulante Systeem Therapie

Het centrum voor forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) de Waag biedt sinds 2016 Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST) aan. Dit is een intensieve behandeling om antisociaal en crimineel gedrag bij jongeren te verminderen en uithuisplaatsing te voorkomen. Jaarlijks volgen 140 jongeren (12-18 jaar) en hun ouders FAST. Hoewel FAST door het Nederlands Jeugdinstituut erkend is als theoretisch goed onderbouwd, is de effectiviteit nog niet onderzocht.

Doel

De gerichte inzet en de kwaliteit van de ggz voor jongeren met ernstige gedragsproblemen verbeteren.

Werkwijze

Met een multimethode-onderzoek wordt er vastgesteld:
1)    of FAST effectief is in het verminderen van antisociaal en crimineel gedrag, uithuisplaatsing en doelen van de cliënt zelf;
2)    of blended e-health  FAST even effectief is als reguliere FAST;
3)    welke gezinnen het meest profiteren van FAST en onder welke voorwaarden;
4)    wat de verandermechanismen van FAST zijn; en
5)    hoe FAST ervaren wordt door gezinnen.

 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website