Interview met projectleider

5 vragen aan Tim van de Grift

Juli 2021

Tim van de Grift is projectleider van het project Positieve psychische gezondheid na genderbevestigende behandelingen. Wat gaat het project onderzoeken en waarom? Welke resultaten hoopt zij te behalen? En waarin is dit onderzoek vernieuwend of grensverleggend? In een kort interview leggen we deze vragen aan Tim voor.

Kunt u uitleggen waar u onderzoek naar doet en waarom u dat doet?

Transgenderpersonen doorlopen vaak een medische transitie om lichaam en genderidentiteit meer in lijn te brengen en psychische klachten te doen verminderen. Uit follow-up onderzoek blijkt dat er in het proces van medische transitie vooral begeleiding is tijdens de behandelingen, maar veel minder aandacht is voor de periode hierna. In deze periode ervaren velen juist veel veranderingen ten aanzien van hun lichaam, verwachtingen en identiteit. Er is behoefte aan inzicht in dit proces en hoe zorgverleners deze groep kunnen ondersteunen om terugval in psychische klachten te voorkomen.

Kunt u uitleggen op welke manier u dat onderzoek gaat uitvoeren?

In samenwerking met transgenderpersonen zal in dit onderzoeksproject gekeken worden naar ervaringsverhalen van mensen in de periode na transitie. Door interviews en vragenlijstonderzoek wordt een groep over een periode van een aantal jaar gevolgd en wordt gekeken waar mensen tegenaan lopen, welke vaardigheden, gedachten etc. zij ontwikkelen en wat de samenhang is met factoren zoals stigma, minderheidsstress, maar ook trots, zingeving en aanpassingsvermogen. Aan de hand van deze inzichten wordt met de groep gekeken hoe de relatie is met psychische klachten en wat er te leren valt voor zorg in deze periode na transitie.


Kunt u iets zeggen over de resultaten die u hoopt te behalen?

Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in het proces na transitie, het verzamelen van ervaringen met aanpassingsvaardigheden en het verwerken van deze inzichten in een methode waarin ook niet gespecialiseerde zorgverleners transgenderpersonen kunnen ondersteunen in dit proces.


Welke kansen biedt (of wat betekent) dit fellowship voor u persoonlijk?

Het geeft mij de kans om een onderwerp op te pakken waar transgenderpersonen al lang tegenaanlopen, namelijk het proces na medische transitie. Ook geeft het mij de kans om mijn psychotherapeutische vaardigheden te combineren met onderzoek en ontwikkeling van behandelingen. Ik kijk erg uit naar de samenwerking met de doelgroep van dit project.

Waarin is dit onderzoek vernieuwend of grensverleggend?

Transgenderzorg en –onderzoek is lang vooral medisch georiënteerd geweest. Het (impliciete) idee was dat psychische klachten natuurlijk oplossen door medische interventies. Die medische interventies zijn erg effectief, maar het is niet vanzelfsprekend dat dit alle psychische klachten oplost of kwaliteit van leven optimaal maakt. Vanuit dit project hoop ik de post-transitie begeleiding en evt. psychotherapie internationaal meer op de kaart te zetten in onderzoek en zorg. Door een toegankelijke interventie te ontwikkelen vanuit ervaringen van transgenderpersonen hoop ik dat deze zorg breder beschikbaar wordt dan de gespecialiseerde centra.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website