Projectomschrijving

Alcoholverslaving en stress

Veel mensen met een alcoholverslaving vallen binnen een half jaar na de start van een behandeling terug in de verslaving. Stress speelt hierbij een belangrijke rol. Hoewel dertig procent van de mensen met een alcoholverslaving vrouw is, heeft onderzoek naar de behandeling van verslaving zich voornamelijk op mannen gericht. Het is hierdoor onbekend of stress bij vrouwen een even grote rol speelt in de behandeling van verslaving als bij mannen.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen of er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen in de rol van stress bij het terugvallen in het gebruik van alcohol, tijdens en in de eerste twee maanden na behandeling.

Gendersensitieve behandeling van verslaving

Daarnaast zal er een voorlichtingsspel ontwikkeld worden, met als doel de kennis en het bewustzijn over sekse- en genderverschillen in de ontwikkeling en behandeling van verslaving te vergroten bij behandelaren. De verwachting is dat resultaten uit dit project uiteindelijk zullen bijdragen aan een meer gendersensitieve behandeling van verslaving.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website