Projectomschrijving

Hoe mooi zou het zijn als jongeren die van hun angst of depressie af zijn gekomen op een
eenvoudige manier ondersteund kunnen worden om de verbetering vast te houden. Als een behandeling succesvol is verlopen dan wordt het contact met de hulpverlening afgesloten. Ondanks dat er een grote kans is op een nieuwe periode met angst of depressie klachten. Een niet stigmatiserende en laagdrempelige ondersteuning heeft de potentie om deze cirkel te doorbreken. Bij volwassenen is aangetoond dat terugval kan worden voorkomen.

Doel

We willen een app voor jongeren maken en onderzoeken op bruikbaarheid en of het werkt.

StayFine-app

Via de StayFine-app kunnen de jongeren nagaan hoe goed het met hen gaat en geholpen worden om de angst en/of depressie blijvend te overwinnen. Via een chatgroep op vaste tijdstippen, onder begeleiding van een ervaringsdeskundige, kunnen de jongeren ook steun bij elkaar zoeken en tips en advies met elkaar uitwisselen.

Werkwijze

Aan het onderzoek nemen 212 jongeren deel tussen de 13 en 21 jaar die hersteld zijn van een angst- of stemmingsstoornis. Zij worden 36 maanden gevolgd via StayFine. De monitoring via de app wordt vergeleken met de monitoring en een op de persoon afgestemde training inclusief chatgroep.

Betrokkenheid cliënten

Door dit onderzoek kan een app gebouwd worden en verbeterd worden. Daarvoor is nauwe
betrokkenheid en interactie met de doelgroep noodzakelijk. Er is een focusgroep van patiënten die
reeds vooraf en gedurende het onderzoek kritisch meekijken. Deze groep vond het doel van
dit project en de app heel zinvol. Juist na afloop van de behandeling voelden zij zich erg
teruggeworpen op zichzelf. Ook ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn binnen de GGz worden intensief betrokken en zij zullen de chatgroepen gaan begeleiden. Om ook vanuit een organisatie perspectief naar het gebruik van StayFine te kijken, worden leden van de cliëntenraden van de betrokken instellingen frequent gevraagd om een reactie.

StayFine-lijn: Coronahulplijn voor jongeren na angst en depressie

Voor veel jongeren die een depressie of angststoornis hebben meegemaakt, zijn de coronamaatregelen zwaar. Daarom hebben het StayFine team en het Transitie Centrum voor Affectieve Stoornissen van Amsterdam UMC met steun van de Universiteit Utrecht en Accare de StayFine-lijn opgezet. Jongeren (13-21 jaar) die advies willen of behoefte hebben aan een luisterend oor, kunnen contact opnemen met de StayFine-lijn te bereiken op 06 13 90 23 66.

Uitgelicht

Downloads

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website