Projectomschrijving

Hoe mooi zou het zijn als jongeren die van hun angst of depressie af zijn gekomen op een
eenvoudige manier ondersteund kunnen worden om de verbetering vast te houden. Als een behandeling succesvol is verlopen dan wordt het contact met de hulpverlening afgesloten. Ondanks dat er een grote kans is op een nieuwe periode met angst of depressie klachten. Een niet stigmatiserende en laagdrempelige ondersteuning heeft de potentie om deze cirkel te doorbreken. Bij volwassenen is aangetoond dat terugval kan worden voorkomen.

Doel

We willen een app voor jongeren maken en onderzoeken op bruikbaarheid en of het werkt.

StayFine-app

Via de StayFine-app kunnen de jongeren nagaan hoe goed het met hen gaat en geholpen worden om de angst en/of depressie blijvend te overwinnen.

Werkwijze

Aan het onderzoek nemen 254 jongeren deel van 13 t/m 21 jaar die hersteld zijn van een angst- of stemmingsstoornis. Zij worden 36 maanden gevolgd via StayFine. De monitoring via de app wordt vergeleken met de monitoring en een op de persoon afgestemde training..

Betrokkenheid cliënten

Door dit onderzoek kan een app gebouwd worden en verbeterd worden. Daarvoor is nauwe
betrokkenheid en interactie met de doelgroep noodzakelijk. Er is een focusgroep van patiënten die
reeds vooraf en gedurende het onderzoek kritisch meekijken. Deze groep vond het doel van
dit project en de app heel zinvol. Juist na afloop van de behandeling voelden zij zich erg
teruggeworpen op zichzelf. Ook ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn binnen de GGz worden intensief betrokken en zij zullen de chatgroepen gaan begeleiden. Om ook vanuit een organisatie perspectief naar het gebruik van StayFine te kijken, worden leden van de cliëntenraden van de betrokken instellingen frequent gevraagd om een reactie.

Uitgelicht

Downloads

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website