Projectomschrijving

LVB

Er is nog zeer weinig onderzoek gedaan naar, of met, jongeren met een licht verstandelijkebeperking (LVB). De DSM-5, het diagnostisch handboek voor psychische stoornissen, omschrijft een LVB als een neurobiologische ontwikkelingsstoornis, waarbij beperkingen bestaan in het verstandelijk en adaptief functioneren, zoals zelfredzaamheid. In Nederland bestaan geen cijfers over het aantal jongeren met een LVB. Ook is er nauwelijks informatie over risico- en beschermende factoren die het beloop van het psychisch en adaptief functioneren beïnvloeden. Echter bestaan er in Nederland grote, toonaangevende bevolkingsonderzoeken (Generation R, TRAILS, ABCD, Lifelines, NTR) en klinische cohorten met geschikte gegevens om hier zicht op te krijgen.

Doel

In dit onderzoek zullen de gegevens uit bovengenoemde studies worden gebundeld en geanalyseerd. De uitkomsten worden dan gebruikt om de behandeling van jongeren met een LVB te optimaliseren en monitoren in een nieuw longitudinaal cohort. Dit wordt gedaan middels een innovatieve, persoonsgerichte methode, namelijk iamYu (genomineerd voor de Medische Inspirator Prijs 2019).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website