Projectomschrijving

Op dit moment wordt er behandeld vanuit categorieën (labels) en protocollen die vaak niet aansluiten bij de individuele kenmerken en behoeften van de patiënt. Dit leidt tot ontevredenheid over de zorg onder behandelaren en patiënten. Ook leidt dit tot onnodige escalatie van klachten, langere behandeltrajecten en verhoogde kans op terugval. Dit resulteert in hoge zorgkosten die wij als samenleving moeten dragen.

Doel

Annemarie Kohne wil met dit onderzoek vanuit haar praktijkervaring in combinatie met haar achtergrond in de filosofie:

  • toewerken naar een nieuw denk- en werkmodel; dit model zal beter afgestemd zijn op de unieke biologische, sociale en persoonlijke aspecten van de patiënt
  • behandelingen verbeteren door patiënten meer te betrekken bij hun behandeling
  • de samenwerking tussen wetenschappers, behandelaren en patiënten verbeteren

Werkwijze

De huidige denk- en werkwijze wordt kritisch tegen het licht gehouden en innovatieve benaderingen worden besproken, verbonden en getoetst. Dit project werkt op meerdere manieren toe naar gepersonaliseerde zorg: van categorieën en protocollen naar maatwerk en persoonlijke behandeling.

Promotie

Op 29 november 2022 promoveert Annemarie Köhne.
Bekijk de uitnodiging.

Interview met Annemarie Kohne (08-2021)

In deze video wordt Annemarie Kohne geinterviewd door Myrrhe van Spronsen. Myrrhe is arts, neurowetenschapper en kunstenaar en schrijft nav haar eigen doorgemaakte psychosen een boek over de ggz. Annemarie vertelt over haar onderzoek en deelt haar gedachten over de ggz.

Publicaties

Overige publicaties

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website