Even bijpraten met projectleider Isidoor Bergfeld

'Ik werk nu 9 jaar met mensen met een therapieresistente depressie en deze mensen lijden enorm. Depressie is sowieso ernstig, maar deze groep is alle hoop op verbetering kwijt, omdat ze op geen enkele behandeltherapie reageren. Hierdoor zeggen velen van hen een euthanasietraject in te willen of liever dood te zijn, hoewel ze vaak door blijven leven vanwege hun familie. Het komt neer op doorleven zonder enige kwaliteit van leven of de dood, en dit vind ik beide geen acceptabele opties. Daar komt mijn persoonlijke drive vandaan om deze lijdende mensen nog iets te kunnen bieden.'

Nieuwe behandeling voor therapieresistente depressie

In het project 'Personalized deep brain stimulation for depression' wordt een nieuw type behandeling voor personen die onvoldoende reageren op bestaande behandelingen voor therapieresistente depressie onderzocht. 'Behandelingen die evidence-based zijn en in behandelrichtlijnen staan, zoals psychotherapie, antidepressiva of zelfs elektroconvulsieve therapie, hebben op deze mensen geen of onvoldoende effect. Voor deze groep moeten er nieuwe behandelmogelijkheden komen en wij denken dat diepe hersenstimulatie, in het Engels ‘Deep Brain Stimulation’ oftwel DBS, hier een mogelijkheid voor biedt.'

'Het is een invasieve behandeling en is bedoeld als last resort. DBS is een behandeling waarbij elektroden in specifieke hersengebieden worden geplaatst en worden verbonden met een neurostimulator (een soort batterij). Deze geven korte elektrische pulsen die via de elektroden aankomen in specifieke hersengebieden, waardoor hersenactiviteit wordt aangepast. Hiermee hopen wij de symptomen van depressie te kunnen verminderen. Uiteindelijk willen we hiermee bereiken dat deze patiënten van hun depressie afkomen of op zijn minst een groot deel van de symptomen wordt verminderd.'

Betrokkenheid van ervaringsdeskundigen

'Behalve dat we werken met veel verschillende disciplines en met het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg, schakelen we bij dit onderzoek ook ervaringsdeskundigen in. We betrekken ervaringsdeskundigen vanuit de Depressievereniging en 2 personen die deelnamen aan onze vorige DBS-trial.'

'Deep Brain Stimulation is een bijzondere behandeling die in Nederland nog maar bij 25 patiënten is uitgevoerd. Het is daarom belangrijk om personen te betrekken bij het onderzoek die deze behandeling ondergingen. We leggen onze ideeën en testen aan hen voor en vragen of het haalbaar, verdraagbaar en toepasselijk is. Hun opinies en feedback zijn een belangrijke uitgangsmaat. De behandeling zelf wordt ook per definitie afgesteld op de patiënt. Stimulatoren kunnen aangepast worden naar bepaalde voltages of frequenties om het effect te vergroten en/of bijwerkingen te verminderen en dit gebeurt in overleg met de patiënt.'

'Daarnaast wordt patiënteninformatie in samenwerking met de Depressievereniging geschreven zodat alles duidelijk is voor mensen die met ons onderzoek meedoen. Ook organiseren we 1 keer per jaar een bijeenkomst voor patiënten om informatie en ervaringen te delen (wat gaat goed, wat gaat slecht, wat kan beter) zodat wij hier in het vervolg rekening mee kunnen houden.'

Hoop(vol) voor iedereen 

'Wij hopen (natuurlijk) te vinden dat de behandeling effectief is en dat we daarbij kunnen aantonen dat het niet om een placebo-effect gaat. Ervan uitgaande dat het een positief resultaat oplevert, willen we dat dit in de Nederlandse behandelrichtlijn (opgesteld door de NVvP) wordt opgenomen als mogelijkheid na de ECT behandeling. Ook hopen we dat via het Zorginstituut Nederland de behandeling door zorgverzekeraars zal worden vergoed, zodat de behandeling beschikbaar wordt voor iedereen.'

'Diezelfde procedure hebben wij ook doorlopen voor een behandeling voor mensen met ernstige dwangstoornissen. De behandeling met Deep Brain Stimulation is inmiddels in de richtlijnen terecht gekomen als laatste behandeloptie en zit het ook in het basispakket.'

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website