Projectomschrijving

Systematische screening

Een kankerdiagnose bij één van de ouders is ingrijpend voor het hele gezin. Een aanzienlijk deel van de ouders en kinderen ontwikkelt psychosociale problemen, zoals depressieve- of traumatische stressklachten. Met vroege systematische screening kunnen risicofactoren bij gezinnen in kaart gebracht worden en kan zorg geboden worden die past bij de behoefte van het gezin. Dit beperkt het risico op ernstige of langdurige klachten. Er is echter nog geen passend instrument beschikbaar.

Doel

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen en evalueren van een psychosociaal screeningsinstrument voor gezinnen waarin een ouder kanker heeft. De Psychosocial Assessment Tool (PAT), die in de kinderoncologie wordt gebruikt, wordt aangepast voor gebruik in de volwassen oncologie. Via een studie in meerdere ziekenhuizen wordt onderzocht of de aangepaste PAT geschikt is om kort na de diagnose psychosociale risico’s bij gezinnen in kaart te brengen, en hoe ouders en professionals het gebruik ervan ervaren.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website