Projectomschrijving

De grootste risicofactor voor het ontstaan van depressie is het hebben van een ouder met een stemmingsstoornis. Kinderen van deze ouders zijn niet alleen erfelijk belast maar groeien ook op in een kwetsbare omgeving. Helaas ontwikkelt meer dan 50% van deze kinderen voor hun 35ste depressieve klachten, waarbij dochters tweemaal meer risico’s lopen dan zonen.

Doel

Het MARIO consortium - met universiteiten, zorginstellingen, patiënt- en belangenorganisaties - heeft als centraal doel dit percentage te verlagen. Het MARIO-consortium heeft in een voorbereidend project een kennissynthese uitgevoerd.

Werkwijze

Als eerste creëren we een infrastructuur gebaseerd op succesvolle nationale studies bij patiënten met stemmingsstoornissen (NESDA, BiG, OPPER). Kinderen (10 t/m 25 jaar) van deze patiënten worden gevolgd om beschermende en risico factoren voor het ontstaan van depressie te onderzoeken. Als tweede implementeren we de online ‘MARIO-check’: een korte meting van emoties en gedrag om depressieve klachten bij kinderen van patiënten met een stemmingsstoornis vroeg op te sporen. Als derde evalueren we of een online preventieve interventie bij deze kinderen depressieve klachten kan voorkomen.

Meer informatie

Onderzoek naar depressie

Dit project heeft vanuit het Onderzoeksprogramma GGz subsidie ontvangen voor langlopend onderzoek om de herkenning en behandeling van depressie te verbeteren.

Bekijk alle projecten van het Onderzoeksprogramma GGz
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website