Projectomschrijving

Mensen met een somatische symptoomstoornis hebben zowel lichamelijke als psychische klachten. De stoornis komt voor bij 3-8% van de bevolking en leidt tot een verminderde kwaliteit van leven, werkuitval en hoge zorgkosten. De scheiding tussen lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg bemoeilijkt de behandeling. Vaak duurt het jaren voor patiënten de juiste behandeling krijgen.

Zelfhulpmodule

Vroege herkenning en behandeling zijn belangrijk om verergering van klachten te voorkomen. De huisarts speelt hierbij een belangrijke rol, maar heeft nu weinig behandelmogelijkheden die effectief en acceptabel zijn voor huisarts en patiënt. Grip op klachten is een online platform dat hulp biedt bij diagnostiek en behandeling. Het platform bevat een zelfhulpmodule, die patiënten oefeningen op maat biedt waarmee zij onder begeleiding van de huisarts kunnen werken aan herstel.

Doel

Het doel van dit project is te onderzoeken of deze zelfhulpmodule de kwaliteit van leven van patiënten verbetert en hun klachten vermindert.

Betrokkenheid cliënten

Mensen met een somatisch symptoomstoornis ervaren veel barrières in de zorg, met name doordat ze lichamelijke én psychische klachten hebben. Het Grip op klachten eHealth systeem bevat een zelfhulpmodule, die patiënten oefeningen op maat biedt om te werken aan herstel. Bij het ontwikkelen van deze oefeningen waren ruim 100 patiënten betrokken, via vragenlijsten, interviews en focusgroepen, waarin hun problemen en wensen in kaart werden gebracht. Deze patiënten hebben Grip op klachten sterk verbeterd. Ook in het huidige onderzoek hebben patiënten een belangrijke rol. Joop van Griensven, ervaringsdeskundige en voorzitter van Pain Alliance Europe, de Europese koepel van pijn patiënten verenigingen, zal meedenken in alle fasen van het voorgestelde onderzoek. Ook zal een patiëntenpanel worden uitgenodigd om hun mening te geven in bepaalde fasen van het onderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website