Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project heeft betrekking op het coördineren en inzetten van een flexibele poule van ervaringsdeskundige referenten (GGz cliënten en naasten) voor het beoordelen van de onderzoeks- en projectvoorstellen die worden ingediend bij het Onderzoeksprogramma. MIND is verantwoordelijk voor de werving en selectie van geschikte ervaringsdeskundigen en de training en algemene coördinatie van activiteiten van de ervaringsdeskundigen. De coördinatie betreft de volgende activiteiten: aanschrijven van de referenten, controleren belangenverstrengeling, maken van een groepsindeling, matchen van onderzoeken aan groepjes, doorzetten van de onderzoeks- en projectvoorstellen, organiseren consensusbijeenkomsten, redigeren beoordelingsformulieren en tijdige aanlevering ingevulde beoordelingsformulieren aan ZonMw.

Nieuw binnen het programma is, dat enkele ervaringsdeskundige referenten ook zitting zullen nemen in de commissies die de uitgewerkte onderzoeks- en projectvoorstellen beoordelen. MIND zal in overleg met ZonMw het benodigde aantal referenten aanleveren die in staat zijn om op strategisch niveau mee kunnen praten in de vergadering van de commissies.

Verder helpt MIND mee om het perspectief van cliënten en naasten vorm te geven in de projecten die bij het Onderzoeksprogramma GGz worden ingediend. MIND verzorgt hierover een presentatie bij de informatiebijeenkomsten van ZonMw over het Onderzoeksprogramma en beantwoordt vragen van onderzoekers en projectleiders die MIND benaderen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website