Projectomschrijving

Gezond eten is belangrijk voor ons fysieke en psychische welzijn. Maar wat weten we eigenlijk over de relatie tussen gezond eten en psychische gezondheid? Welke voedingspatronen of voedingsmiddelen hebben een gunstig effect, wanneer en voor wie?

Doel

In dit project brengen wij systematisch in kaart wat er tot nu toe bekend is over de relatie tussen voeding en psychische aandoeningen.

Werkwijze

Dit doen we door:

  • uitgebreid te onderzoeken wat er al bekend is uit wetenschappelijk onderzoek
  • te kijken hoe er in de praktijk wordt gedacht over het gebruik van voedingsinterventies in de behandeling van psychische aandoeningen
  • de relatie te bekijken tussen voeding en psychische gezondheid gedurende de levensloop

Daarbij onderscheiden we de periodes:

  1. voor de geboorte
  2. de kindertijd
  3. de adolescentie
  4. de volwassenheid

Verwachte opbrengsten

De resultaten van dit project leiden tot aanbevelingen voor verder onderzoek en misschien ook tot aanbevelingen voor gezonde voeding in het voorkomen en behandelen van psychische aandoeningen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website