Projectomschrijving

Achterdocht

Veel mensen met psychische problemen hebben last van overmatige achterdocht, de angst dat anderen het op hen gemunt hebben en hen emotioneel of lichamelijk pijn zullen doen. Dit leidt tot angst, eenzaamheid en hopeloosheid. Het is dus enorm belangrijk dat er effectieve en efficiënte behandelingen voor deze doelgroep ontwikkeld worden.

Doel

In dit project wordt een nieuwe herstel- en cliëntgerichte behandeling onderzocht, Feeling Safe-NL, waarin ervaringsdeskundigen en therapeuten samenwerken om het mentaal welbevinden en de veerkracht van mensen te vergroten. Deelnemers kiezen zelf meerdere korte behandelmodules gericht op factoren die hun complexe problemen in standhouden, zoals ‘beter slapen’ en ‘trauma’s verwerken’. Op basis van hun persoonlijke doelen worden obstakels die het herstel in de weg staan aangepakt en wordt er gewerkt aan het verbeteren van het welzijn. Zo voelt men zich weer veilig en veerkrachtig en vrij om te doen wat men wil doen.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website