Projectomschrijving

Psychische stoornissen ontstaan grotendeels vóór het 25e levensjaar. Vaak begint dat klein, bijvoorbeeld met angst of het horen van een stem. Jongeren stappen echter niet snel naar de psycholoog of psychiater omdat over psychische problemen in onze maatschappij niet zo makkelijk gepraat wordt. Het is belangrijk om deze jongeren al vroeg te bereiken omdat symptomen kunnen verergeren. Hulp in deze fase heeft meer effect dan wanneer jongeren ernstigere psychische problemen, een diagnose en medicatie hebben gekregen.

Headspace centra

In Australië is succes geboekt met zo’n 100 Headspace centra waar jongeren met klachten en vragen over hun psychische gezondheid, drugsgebruik, studie en financiën laagdrempelig binnen kunnen lopen. Met subsidie is in Amsterdam en Maastricht gestart met deze Headspace centra.

Doel

In dit project willen wij aanvullend op de Headspace centra, de Australische website eHeadspace Generation Next aanpassen en vertalen met inzet van jongeren van Ixta Noa, ExpEx en Jeugdplatform Amsterdam. Verder onderzoeken wij het effect van deze website.

Betrokkenheid cliënten

In dit project werkt een jongerenpanel, bestaande uit leden van cliëntorganisaties ExpEx, Ixta Noa en Jeugdplatform Amsterdam, samen met de GGz-instellingen De Bascule, Virenze, Mondriaan en met het AMC, VUmc, Universiteit Maastricht, Buurtzorg Nederland, Universiteit van Melbourne (Australië) en het Trimbos Instituut. De jongeren (die voor hun deelname betaald worden en een reis- en onkostenvergoeding ontvangen) zijn enthousiast over het project omdat de Headspace teams en de eHeadspace Generation Next website continuïteit van laagdrempelige, niet-stigmatiserende zorg bieden aan hun leeftijdsgroep (12-25 jaar). Headspace centra zullen ervoor zorgen, versterkt door eHeadspace Generation Next, dat jongeren bij beginnende psychische problemen eerder worden bereikt en effectiever worden geholpen waardoor de kans op een psychiatrische aandoening verkleind wordt.

Veel jongeren met psychische problemen vallen tussen wal en schip; biedt het project Headspace de oplossing? (1vandaag, 13-03-2018)

Meer informatie

E-mental health

Preventie en behandeling van psychische klachten zonder het gebruik van internet is in de praktijk nauwelijks meer denkbaar. Interventies via internet hebben de toekomst: het is effectief, toegankelijk en de kosten zijn beperkt. Online zelfhulp interventies bereiken zo’n 2% van de populatie. Daarom financiert ZonMw diverse onderzoeken naar e-mental health.

> overzicht van e-mental health projecten

  

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website