Projectomschrijving

Resultaten

Uit eerder onderzoek blijkt dat yoga een positief effect kan hebben op depressie. Eerder onderzoek naar yoga kende echter vele beperkingen zoals kleine onderzoeksgroepen en korte follow-up periodes. Er is dus een grote behoefte aan kwalitatief hoogstaand onderzoek naar yoga als behandeling voor depressie.

We hebben voor dit onderzoek een training ontwikkeld die gebruik maakt van yoga. Wij onderzochten de effecten van deze training op depressie bij jonge vrouwen, als toevoeging aan bestaande behandelingen. Daarnaast keken we ook naar de kosteneffectiviteit van deze interventie.

De interventie

De interventie is een 9-weekse training gebaseerd op mindful yoga. Daarnaast volgen de deelnemers een online module met aanvullende informatie en filmpjes om thuis te oefenen. De yogatraining is geschikt voor iedereen, met elk lichaam en eventuele fysieke beperkingen. 171 vrouwen (tussen de 18 en 34 jaar) deden mee aan het onderzoek. Na verdeling in twee groepen ontving één groep de gebruikelijke behandeling en één groep ontving daarnaast de yogatraining. Deelnemers werd gevraagd 4 keer een vragenlijst in te vullen en computertaken te verrichten.

Resultaten van de interventie

De verschillen tussen de groep die wel en de groep die geen yogatraining ontving, wezen in de voorspelde richting, maar waren klein en niet robuust. Gekeken naar de effecten op de langere termijn vonden we wel een verschil: na een jaar waren er in de yogagroep significant minder mensen die nog een diagnose van depressie hadden dan in de controlegroep.

De kosteneffectiviteitsanalyses lieten zien dat de mindful yoga-interventie zeer waarschijnlijk kosteneffectief is, in die zin dat er in de yogagroep minder productiviteitsverlies optrad en dat de positieve effecten iets groter waren.
Lees meer over de uitkomsten van het onderzoek

Uitkomsten van het Yoga bij Depressie onderzoek in beeld

Informatievideo yoga bij depressie

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website