Projectomschrijving

In Nederland worden jaarlijks 130.000 mensen getroffen door een beroerte of een (onge)val met
hersenletsel tot gevolg. 1 op de 3 getroffenen wordt somber of angstig als gevolg van zo’n
incident. Medicijnen hebben slechts kleine en kortdurende effecten bij dit soort emotionele
gevolgen en kunnen bovendien ongewenste bijwerkingen hebben.

Psychologische behandeling

Psychologische behandelingen laten een beter resultaat zien bij emotionele problemen in de algemene bevolking, maar hebben nauwelijks effect bij mensen die een hersenletsel hebben overleefd. Wij verwachten dat dat te maken heeft met de insteek die er wordt gekozen bij dergelijke behandelingen. Uit focusgroep studies is bekend dat getroffenen en hun naasten betere methoden voor de ondersteuning van hun emotionele en psychologische behoeften noodzakelijk achten. Dit wordt verder bevestigd door de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl die deze onderzoeksaanvraag
ondersteunt.

Doel

Wij willen daarom een nieuwe vorm van psychologische behandeling onderzoeken waarbij de getroffene handvatten krijgt aangereikt om te leren omgaan met de veelal blijvende gevolgen van het hersenletsel en geholpen wordt om een veranderd leven te kunnen leiden zonder continue te vechten tegen hetgeen verloren is gegaan. Een dergelijke behandeling is vooral gericht op acceptatie.

Betrokkenheid cliënten

Getroffenen en hun naasten worden betrokken bij de opzet van de studie, de ontwikkeling van de behandeling en interpretatie van de resultaten. Dit gebeurt zowel d.m.v. focusgroep bijeenkomsten als via de bijdrage van vertegenwoordigers van de patiëntenvereniging in de projectgroep. Daarnaast zullen patiënten en partners deelnemen aan de studie en zal een procesevaluatie deel uitmaken van de analyses zodat kan worden bepaald of de behandeling maximaal aansluit bij de wensen en behoeften van cliënten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website