Projectomschrijving

Doel

Vroegtijdige onderkenning van beginnende psychische problemen bij studenten in het hoger onderwijs.

Werkwijze

In het project implementeren we een nieuw internationaal screeningssysteem voor psychische problemen bij studenten van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast onderzoeken we een interventie gericht op depressieve  angstklachten op effectiviteit.

Verwachte resultaten

Als de interventie effectief blijkt, implementeren we deze in de screening, zodat toekomstige studenten automatisch toegang krijgen tot de interventie. Om ook andere interventies toegankelijk te maken, ontwikkelen we een infrastructuur voor onderzoeken naar interventies gericht op problemen van studenten, zodat interventies beschikbaar komen voor alle universiteiten. Daarnaast ontwikkelen we een toolkit voor andere instellingen voor hoger onderwijs in Nederland, zodat zij ook kunnen participeren in deze beweging om de preventieve en vroege zorg voor studenten te verbeteren.

Implementatie- en praktijkprojecten over depressie

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Onderzoeksprogramma GGz om de herkenning en behandeling van depressie bij jonge vrouwen en adolescenten te verbeteren. In totaal hebben 5 implementatie- en praktijkprojecten subsidie ontvangen.

Bekijk de 5 projecten

  

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website