Projectomschrijving

Resultaten

De studententijd is een belangrijke periode voor jonge mensen waarin zij zich ontwikkelen van late adolescentie naar vroege volwassenheid. De doelen van dit project waren’:
a. het screenen van studenten op psychische klachten
b. het verbeteren van het mentale welzijn van studenten die last hadden van depressieve en/of angstklachten.

Dit onderzoek vond een hoge prevalentie van mentale stoornissen, waarbij een depressieve stoornis  de meest voorkomende stoornis was in de afgelopen 12 maanden. Echter, een begeleide, online zelfhulpinterventie verminderde niet de symptomen van depressie en angst bij studenten.

Interpreteren resultaten en vervolg

Deze resultaten moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden door een aantal beperkingen in het onderzoek (zoals bijvoorbeeld een kleine sample in de trial). Er is meer onderzoek nodig om de mogelijke voordelen van online behandeling voor studenten met symptomen van depressie of angst goed in kaart te brengen als op zichzelf staande interventies, of afgewisseld met face-to-facecontact bij de ondersteunende diensten van de universiteit.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website