Projectomschrijving

De bipolaire stoornis (BS) is een stemmingsstoornis met een grote invloed op het leven van de patiënt en hun naasten. Er is nog onvoldoende bekend over de vroege stadia van BS, waardoor herkenning en adequate behandeling vaak pas na jaren ingezet wordt.

Kinderen van patiënten met een bipolaire stoornis

BS komt vaak voor in families; de kinderen van patiënten met BS zijn dan ook een belangrijke groep om te onderzoeken. Tussen 1997 en 2011 volgden we - in één van de grootste en langstlopende studies naar deze doelgroep - kinderen in de leeftijd van 16 jaar tot 28 jaar. In 2018, bereiken zij de leeftijd van gemiddeld 35 jaar. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe zij zich als volwassenen mentaal en maatschappelijk hebben ontwikkeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interviews, vragenlijsten, maar ook van nieuwe meetmethoden.

Doel

Dit onderzoek heeft als doel vroege herkenning van BS te verbeteren, risico en veerkracht factoren te identificeren en hiermee bij te dragen aan de ontwikkeling van interventies om het functioneren van deze hoog risico groep te bevorderen.

Meer informatie

Opvoedvraag: Wat als je als ouder helemaal niet lekker in je vel zit? (Volkskrant, november 2021)

Deelnemen aan onderzoek

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website