Projectomschrijving

In het Caribisch deel van Nederland is, net als hier, het bieden van persoonsgerichte zorg aan mensen met dementie vanuit een holistisch, humanistisch en participatief perspectief een uitdaging voor formele en informele zorgverleners. Een eerste inventarisatie liet zien dat kennis, vaardigheden en attitudes bij zorgverleners soms onvoldoende toereikend zijn, maar ook dat contextuele factoren de verdere ontwikkeling en borging van persoonsgerichte zorg bemoeilijken.

Doel

In dit onderzoek gaan betrokkenen binnen de eilanden (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en St. Eustatius) gezamenlijk op zoek naar welke factoren persoonsgerichte zorg beïnvloeden en hoe zorgverleners ondersteund kunnen worden in het verlenen van persoonsgerichte zorg aan mensen met dementie.

Netwerk

Vanuit een nieuw gecreëerd netwerk voor dementiezorg, worden dóór en mét betrokkenen diverse interventies ontworpen, getest en geëvalueerd. De ontwikkelde kennis kan doorwerken naar onderwijsmodules, zorg –en organisatiebeleid en het doorbreken van taboes rondom dementie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website