Projectomschrijving

Psychisch kwetsbare inwoners vormen een groep met relatief grote ondersteunings- en zorgbehoefte, bekostigd door zowel gemeenten, zorgkantoren als zorgverzekeraars. Gemeente en zorgverzekeraar dragen daarmee gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning aan deze groep.

Doelstelling

Doel van het regiobeeld was door middel van een kwantitatieve analyse zicht krijgen op de huidige en toekomstige regionale vraag en het aanbod van zorg voor de GGZ-groep in de Regio Centraal Gelderland. Dit inzicht vormde de basis voor het ontwikkelen van verdere samenwerking tussen de gemeenten en de zorgverzekeraar. Gemeenten en zorgverzekeraar zullen een samenwerkingsagenda GGZ regio Centraal Gelderland opstellen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website